Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 28

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.28.
A 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
A 2023. évi költségvetés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján került összeállításra, számba véve az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, helyi adóztatás, stb.), az intézmények költségvetési igényeit, továbbá a pályázatok költségvetését.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát szabályozza.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
A költségvetés bevételeit és kiadásait tartalmazza, az egyes mellékletekre való hivatkozással.
A 4. §-hoz és az 5. §-hoz
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.
A 6. §-hoz
A hitelfelvételre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
A 7. §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.