Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
A 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet a 2022. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényeket, sem közvetlen, sem pedig közvetett adminisztratív, társadalmi gazdasági, környezeti és egészségügyi hatása nincs.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát állapítja meg.
A 2. §-hoz
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesített főösszegét, valamint a pénzmaradvány teljesítését tartalmazza.
A 3. §-hoz
Az Önkormányzat költségvetésén belül a működési, a felhalmozási és a finanszírozási bevételek és kiadások összegének teljesítését tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet 1-17. sorszámú mellékleteinek elfogadását tartalmazza.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.