Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről
Végső előterjesztői indokolás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.) módosító, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény, az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatát illetően jelentős változásokat tartalmaz, ennek eredményeként 2023. július 1. napjától megszűnik az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata, ugyanakkor megmarad a közterületek tisztántartásával, az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos feladata. Ezzel összefüggésben a Ht. 35. § (1) bekezdése - mely az önkormányzat hulladékgazdálkodást érintő rendeletalkotási feladatait tartalmazza - kiegészült egy új h) ponttal, miszerint, a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét. Tekintettel arra, hogy a Ht. 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott rendeletalkotási felhatalmazáson túli témakörökben 2023. július 1. napjától megszűnik az önkormányzat rendeletalkotási hatásköre és emiatt az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül, az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről pedig új önkormányzati rendelet készül.