Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.30.
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) szerint szükséges a helyi rendeletek rendszeres időközönkénti felülvizsgálata, melynek oka lehet a magasabb szintű, felhatalmazást és feladatkört megállapító jogszabályok módosulása, illetve az élethelyzetek, körülmények változása.