Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Máriakéménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995. (I. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adó mértéke az 1. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 7.000.-Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.