Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 01

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.02.

Máriakéménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.