Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 20- 2023. 01. 19

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.20.

Máriakéménd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez2

2. melléklet az 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.