Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 19- 2023. 01. 19

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.19.

Máriakéménd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület névsora

1. Fábiánné Mester Rita polgármester

2. Baumholczer Ferenc Tamás alpolgármester

3. Pap Miklós képviselő

4. Schleicher Eszter képviselő

5. Schleicher Máté képviselő”

2. melléklet az 1/2023. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

Ügyrendi Bizottság tagjai

1. Schleicher Eszter elnök

2. Pap Miklós tag

3. Schleicher Máté tag”