Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 4/2015. (II.16.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 02. 17

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló 4/2015. (II.16.) számú rendelet módosításáról

2023.02.18.

Máriakéménd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.