Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 24- 2023. 03. 23

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.24.

Máriakéménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.