Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 23- 2023. 03. 23

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.23.

Máriakéménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 50 015 345.-Ft költségvetési bevétellel
b) 32 222 453.-Ft finanszírozási bevétellel
c) 81 051 721.-Ft költségvetési kiadással”

(2) A Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„e) a bevételek és kiadások főösszegét 82 237 798.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet