Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2023. 03. 23

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról

2023.03.23.

Máriakéménd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 52.112.449.-Ft költségvetési bevétellel,

b) 64.849.042.-Ft költségvetési kiadással,

c) 32.222.453.-Ft finanszírozási bevétellel,

d) 1.186.077.-Ft finanszírozási kiadással,

e) 84.334.902.-Ft összes teljesített bevétellel,

f) 66.035.119.-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint hozzájárulásait az 5.1 és 5.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6.1., 6.1.1., 6.1.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 7.1 tájékoztató tábla tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.