Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Máriakéménd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.17.
Máriakéménd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Máriakéménd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásai, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján került összeállításra, számba véve az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, továbbá a pályázatok költségvetését.