Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2023. 03. 23

Máriakéménd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.23.
Máriakéménd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.