Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 07. 08

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya Kátoly Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szerveknek a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) Amennyiben a kiadás teljesítése az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, úgy a kiadások készpénzben történő teljesítésére kizárólag az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szervek kiadásaik készpénzben teljesíthetőek az alábbi esetekben:

  • a) vásárlási előleg: készpénzes beszerzésekre,
  • b) kiküldetés költségre: kiküldetési rendelvény alapján,
  • c) üzemanyag vásárlásra,
  • d) postaköltségre,
  • e) fizetési előlegre,
  • f) kivételesen indokolt esetben a jegyző vagy a polgármester által adott írásbeli engedély alapján a fenti jogcímeken kívül, készpénz elszámolásra történő kiadásra, továbbá
  • g) indokolt esetben munkabér (ideértve mind a közszolgálati jogviszonyban, Munkatörvény könyvének hatálya alá tartozó, mind a közfoglalkoztatásban dolgozó személyek bérét) kifizetésére, utazási költségtérítés,
  • h) önkormányzati rendelet alapján megítélt szociális ellátás kifizetésére.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.