Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 24 - 2021. 10. 23

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.24.

Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet5

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.