Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23 - 2021. 10. 23

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2015.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.23.

Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Kátoly Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítve az állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, a hely-történeti és honismereti mozgalom fejlődését, elősegítse a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését.

3. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén a közösségi színtérre/színterekre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

4. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

5. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

(2) Az Önkormányzat minden évben szolgáltatási tervet készít.

6. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 4. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának közösségi színterei

7. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kátolyi Kultúrház (a továbbiakban: Kultúrház) – Közösségi Színtér -fenntartása, mely az önkormányzati kulturális feladatellátás alapintézménye.”

8. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 5. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

9. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény meghatározottak alapján a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Kerekasztal alakítható.”

10. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

11. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

12. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. ( VI.1.) számú rendelete

a) 5. § (3) és (4) bekezdése,

b) 12. § (2) bekezdése,

d) 1. melléklet 1. függeléke.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet
Nem helyi önkormányzati fenntartású, a kulturális életben, közművelődésben meghatározó intézmények, szervezetek

1. Erzsébeti Gyermekszív Óvoda

2. Kátolyi Német Nemzetiségi Önkormányzat

3. Kátolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

4. Kátoly Római Katolikus Plébánia Templom

5. Kátolyi Értéktár Bizottság”