Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 07. 08

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése felhatalmazást adott az önkormányzatok számára, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. E felhatalmazás kötelezettséget is jelent egyben az önkormányzati feladat-, és hatásköröket gyakorló képviselő-testületek számára.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére kerül megállapításra a kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei és hatálya.

A 2. §-hoz

A készpénzben teljesíthető kiadások körét szükséges a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni, és előnyben kell részesíteni a készpénz-kímélő megoldások alkalmazását.

A 3. §-hoz

A készpénzben történő kifizetések eseteinek köre az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél előforduló esetek figyelembevételével került megállapításra.

A 4. §-hoz

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.