Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési rendeletet figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére módosítja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.