Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kátoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17
Kátoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia.
A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét, és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.