Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kátoly Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 11

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.11.
Kátoly Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kátoly Község Önkormányzatánál végzett, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-ában foglaltak szerint a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Baranya Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által végrehajtott 2021. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének az ÖPSZEF/391-5/2022. iktatószámú ellenőrzési jelentésében foglalt megállapításainak megfelelően a rendelet módosítása, a kormányzati funkciók bővítése vált szükségessé.