Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat vagyonáról

Hatályos: 2022. 08. 11

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.11.
az önkormányzat vagyonáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2012-es vagyonrendelet megalkotását követően eltelt időben jelentős jogszabály-változások történtek, mely változásokat a vagyon rendeletnek is szükséges lekövetnie.
Intézményeinkben a Magyar Államkincstár által folytatott széleskörű és huzamos ellenőrzést, melynek keretében szintén megállapításra került, hogy szükséges egy adekvát, a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelő vagyonrendelet megalkotása.
Továbbá javasolt, hogy az önkormányzati vagyon-elemek felülvizsgálatra kerüljenek, hiszen az eltelt években ezen rendelet módosítására nem került sor.