Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2015. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 11

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.11.
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 15/2015. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A KÚRIA Önkormányzati Tanácsának határozata (Köf.5.001./2022/6.) szerint fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályokat kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet előírni, azonban a Közúti Közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) nem jogosítja fel az önkormányzati jogalkotót a közút használatáért történő díjmegállapításra, ezért a rendelet módosítása vált szükségessé.