Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06 - 2022. 08. 06

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.06.

Kékesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete

a) 9. melléklet 1. függeléke,

b) 9. melléklet 2. függeléke,

c) 9. melléklet 3. függeléke,

d) 9. melléklet 4. függeléke,

e) 9. melléklet 5. függeléke,

f) 9. melléklet 6. függeléke.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:

„1. Varga Tamás polgármester”

2. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. Tóth Sándor alpolgármester”

3. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. Rajnai Zsolt képviselő”

4. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. Varga Ince képviselő”

5. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 4. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. Véghné Pintér Kinga képviselő”

2. melléklet

1. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 6. melléklete a következő 1. ponttal egészül ki:

„1. Az összeférhetetlenségi és ügyrendi bizottság tagjai:

1.1. Tóth Sándor alpolgármester

1.2. Varga Ince képviselő

1.3. Véghné Pintér Kinga képviselő”

2. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 6. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. A bizottság elnöke: Tóth Sándor alpolgármester”

3. melléklet

1. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 062020. sorral egészül ki:

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2. A Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( IV.28.) számú rendelete 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 072112. sorral egészül ki:

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás