Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 24
az egyes szociális ellátásokról
Végső előterjesztői indokolás
Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya törvényességi felhívás keretében észrevételezte a korábbi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet hibáit, hiányosságait, ezért került sor a rendelet felülvizsgálatára, illetőleg új rendelet megalkotására. A korábbi ellátások körét megtartva, azok feltételeit újraszabályozva, pontosítva született meg az új szabályozás.