Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 19
Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Új kormányzati funkció felvétele tette szükségessé a rendelet módosítását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Módosító rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezést tartalmazza.