Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 01. 19
a falugondnoki szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet indokolja a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megalkotását.