Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 21
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.