Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 06

Kékesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.06.
Kékesd Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014. ( IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kékesd Község Önkormányzatánál végzett, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-ában foglaltak szerint a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Baranya Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által végrehajtott 2021. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének az ÖPSZEF/391-5/2022. iktatószámú ellenőrzési jelentésében foglalt megállapításainak megfelelően a rendelet módosítása, a kormányzati funkciók bővítése vált szükségessé.