Kisdér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(IX.1.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2020. 09. 01

Kisdér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(IX.1.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről