Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–15. §-hoz és az 1–14. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló a 2020. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Az adatok a jogszabályok alapján megegyeznek a Magyar Államkincstár által elfogadott adatokkal.

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2021. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.