Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásokról

Hatályos: 2021. 11. 19
a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásokról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázat keretében lehetőség van a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására.
Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott az Ösztöndíjrendszerhez. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályait önkormányzati rendeletben szükséges rögzíteni. A rendelet meghatározza az ösztöndíj megítélésének alapját képező szociális rászorultság értelmezését, az ösztöndíj odaítélésének szabályait.