Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–13. §-hoz
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §.-a szerinti kötelezettségek elvégzése.
Az 1. § a rendelet hatályosságát tartalmazza.
A 2. § a kiadási és bevételi főösszegeket mutatja.
A 3. § költségvetési bevételek összegeit tartalmazza forrásonként
A 4. § a költségvetési kiadások összegeit tartalmazza előirányzatonként.
A 5. § a felújítási és felhalmozási kiadások összegeit részletezi.
A 6. § az általános és céltartalék összegeit mutatja.
A 7. § az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetekre vonatkozó előírásokat tartalmazza.
A 8-12. §-ok a költségvetés végrehajtási szabályait részletezik.
A 13. §. a rendelet hatályba lépésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.