Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25
az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–15. §-hoz és az 1–13. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a zárszámadás a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig lép hatályba.
A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló a 2021. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Az adatok a jogszabályok alapján megegyezik a Magyar Államkincstár által elfogadott adatokkal.
Az előterjesztés a zárszámadási határozat szöveges részét, a határozathoz kapcsolódó táblázatokat tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magába.