Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 28

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.28.
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–15. §-hoz és az 1–13. melléklethez
A 2011. évi CXCV. törvény- az államháztartásról- 91. §.-a értelmében a zárszámadás a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig lép hatályba.
A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló a 2022. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Az adatok a jogszabályok alapján megegyeznek a Magyar Államkincstár által elfogadott adatokkal.
Az előterjesztés a zárszámadási határozat szöveges részét, a határozathoz kapcsolódó táblázatokat tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magába.