Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 5/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.30.
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 5/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános indokolás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontja alapján az önkormányzat rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét. Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések kiegészítése szükséges a nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok esetében alkalmazandó szabályokkal, illetve az elhagyott hulladék esetében kezdeményezendő eljárással.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
E szakasz az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedéseket határozza meg. Ebben a szakaszban találhatók az elhagyott hulladék felderítésével, gyűjtésével, szállításával és kezelésével kapcsolatos szabályok, meghatározva a folyamatban részt vevők körét.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépését rögzíti.