Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.16..) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 05. 01

Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Helyi népszavazást a település választópolgára 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2.§


Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2015. május 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Nagy Gábor                                                                                                      Magdó Szilárd

polgármester                                                                                                            jegyzőZÁRADÉK


A rendeletet a Képviselő-testület 2015. április 15-én megtartott ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetésre került: 2015. április 16. napján.                                                                                                                           Magdó Szilárd

                                                                                                                     jegyző