Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 08. 19

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosítása

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2021. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 18-án lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.