Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 3/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 3/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosításáról

2022.05.28.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2021. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.