Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 5/2022.(VIII.31.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02- 2022. 09. 03

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 5/2022.(VIII.31.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

2022.09.02.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2022. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.