Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2022.(VIII.31.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2022.(VIII.31.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

2022.09.01.

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §- a, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 2-3.§-a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) E rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicsérdi Általános Iskola Tagintézmény és Szentlőrinci Kistérségi Óvoda Tagintézményben, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért, valamint az intézmény által a Faluházban biztosított étkeztetésért 2022. szeptember 1-i hatállyal az alábbi térítési díjakat állapítja meg: Gyermekétkeztetés: Napközi (tízórai, ebéd uzsonna): 650 Ft Menza (csak ebéd): 420 Ft Tízórai:170 Ft Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna):610 Ft

(2) A térítési díj összege gyermekélelmezésben a nyersanyagnormával számított összege + 27% ÁFA-val megemelt összeg.

2. § (1) A gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés térítési díja: a.) Szociális étkeztetés: 500 Ft b.) Alkalmazotti étkezés: 750 Ft c.) Külsős ebéd: 1300 Ft d.) Vendég ebéd: 1000 Ft e.) Vendégétkezés-ünnepi menü: 4.900 Ft.

(2) A térítési díj összege egyedi menü és megrendelés alapján nyersanyagnorma + 120%-os nyersanyagdíj rezsiköltségként + ÁFA-val megemelt összege. Eseti és egyedi rendezvényekre történő ételek díja külön megegyezés alapján kerül kiszámításra, és teljesítéskor kiszámlázásra.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.