Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 3/2023.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 3/2023.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

2023.04.28.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24.§-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2022. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja.

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.