Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zók Községi Önkormányzat 3/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27
Zók Községi Önkormányzat 3/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Általános indokolás a költségvetési rendelet módosításához
Az Önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.
Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni. Jelen előterjesztés szerinti rendelet-tervezet ezen előírásnak való megfelelést szolgálja.
A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat tárgyévi eredeti költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.
A tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően Önkormányzat zárszámadás keretében elfogadott költségvetési maradványának és hozzá kapcsolódó kötelezettségeknek a költségvetésre történő beépítése megtörtént.
Az Áht. előírja, hogy az éves költségvetési beszámoló készítését megelőzően még át nem vezetett változtatásokkal, a december 31-ei állapotnak megfelelően módosítani szükséges a költségvetési előirányzatokat, ennek megfelelően a költségvetési rendeletet. Az Áht. előírásai alapján összeállított, az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámolóban és a zárszámadásban, a jelen módosítások alapján kialakított, módosított bevételi és kiadási előirányzatokhoz viszonyítva történik majd meg a teljesítési adatok értékelése, a számadás.
Magdó Szilárd jegyző
A 2. §-hoz
Általános indokolás a költségvetési rendelet módosításához
Az Önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg.
Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni. Jelen előterjesztés szerinti rendelet-tervezet ezen előírásnak való megfelelést szolgálja.
A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat tárgyévi eredeti költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.
A tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően Önkormányzat zárszámadás keretében elfogadott költségvetési maradványának és hozzá kapcsolódó kötelezettségeknek a költségvetésre történő beépítése megtörtént.
Az Áht. előírja, hogy az éves költségvetési beszámoló készítését megelőzően még át nem vezetett változtatásokkal, a december 31-ei állapotnak megfelelően módosítani szükséges a költségvetési előirányzatokat, ennek megfelelően a költségvetési rendeletet. Az Áht. előírásai alapján összeállított, az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámolóban és a zárszámadásban, a jelen módosítások alapján kialakított, módosított bevételi és kiadási előirányzatokhoz viszonyítva történik majd meg a teljesítési adatok értékelése, a számadás.
Magdó Szilárd jegyző