Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2022.(VIII.31.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2022.(VIII.31.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
Általános Indokolás a Zók község Önkormányzata 6/2022.(VIII.31.) számú rendeletéhez, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról
Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §- a, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 2-3. §-a felhatalmazása alapján az étkezési térítési díj emeléséről rendeletet alkot.
Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert az előző időszakban két hónap híján 2 évvel ezelőtt történt a nyersanyag normák megtartása érdekében térítési díjemelés. A kiadott anyag szerint a térítési díjakat indokolt megemelni, átlagosan 30%-os áremelés az indokolt.
Az élelmezésvezető és a könyvelő kiszámolták, hogy egy évben közel ennyi a forgalom, tehát ezt érdemes lenne átgondolni, és a gyermekétkeztetésben csak a nyersanyagnorma kerülne megállapításra.
Az étkezési térítési díj módosításánál mindenki látja, hogy az alapvető élelmiszerek és energiaárak emelkedése miatt szükséges ezen döntés meghozatala. A Bükkösdi Önkormányzattal közösen - az ő élelmezési vezetőjük javaslatát is beépítve - hoztuk meg a térítési díj emeléséről szóló módosítást, amelyet 2022. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.