Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) számú rendelete a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és személyi illetményről

Hatályos: 2023. 02. 14

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.14.
Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) számú rendelete a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és személyi illetményről
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz
Általános indokolás
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (továbbiakban: Kvtv.) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. A Kvtv. 62. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap 38.650,- Ft, tehát 2008. év óta változatlan. Ez a lehetőség a 2017. évi költségvetési törvényben jelent meg első alkalommal, mely alapján a Képviselő-testület a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját önkormányzati rendeletében először 2019-ben 46.380,- Ft összegben határozta meg. A Kvtv. most sem tartalmazza a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásának pályázati lehetőségét, azonban a támogatás összege az állami támogatásba beépítésre került. A Kttv.-ben meghatározott illetményalap központilag 2008. óta nem változott, tehát már tizenötödik éve 38.650,- Ft valamennyi közszolgálati tisztviselő esetében, a már említett Képviselő-testületi döntés 2019. évben ezt a tendenciát szakította meg településünkön az illetményalap emelésével. A 2022. évben az infláció hatalmas mértékben nőtt, a reálbérek értéke csökkent, a minimálbér és a garantált bérminimum fokozatosan növekszik. A Kttv. 234. § (3) bekezdés b) pontja szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a, b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. (4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%. (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak. A Kttv. 235. § (1) a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester jóváhagyásával - a jegyző. Személyi illetmény, minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra.