Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2002 (VII.1.) önkormányzati rendelete

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzethatárok megállapításáról

Hatályos: 2002. 07. 01- 2016. 12. 04

Csertő Község Önkormányzati Képviselőtestülete Az önálló orvosi tevékenységről szóló, módosított 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzethatárok megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Csertő község teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) Csertő község teljes közigazgatási területe a Mozsgó székhellyel működő háziorvosi és házi gyermekorvosi, valamint a szigetvári V. számú fogorvosi körzet ellátási kötelezettségébe körébe tartozik.

2. §

 (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a működési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

(2) A működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.

3. §

E rendelet 2002. július 1-jén lép hatályba.

Csertő, 2002. június 4.

Hollósi Sándor                                                                                           Dr. Aracsi József

polgármester                                                                                   címzetes főjegyző