Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete

A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT ÉS A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRÓL SZÓLÓ 23/2005. (XII.31.) RENDELETÉNEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Hatályos: 2014. 06. 25- 2014. 06. 25

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete


A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2005. (XII.31.) rendeletének hatályon kívül helyezésérőlCsertő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §


Csertő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2005. (XII.31.) rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. §


Ez a rendelet 2014. június 25. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Csertő, 2014. június 19.

  Fleckistánné Csöme Edit                                                                            dr. Borsos Kinga

        polgármester                                                                                                  jegyző

Záradék:

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (VI.25.) önkormányzati rendeletét a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2005. (XII.31.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről 2014. június 25. napján a helyben szokásos módon kihirdettem.
                                                                                                                      dr. Borsos Kinga

                                                                                                                              jegyző