Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015.(V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 06- 2016. 12. 07

1. §. A rendelet 11/A. §-a az alábbi (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:


11/A. §.


(5) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető.

(6) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára és a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi.

(7) A Közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.


2. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csertő, 2016. november 23.
Fleckistánné Csöme Edit                                                           Dr. Szilas Tamás                                                           polgármester                                                                             jegyző