Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 23- 2017. 12. 30

Csertő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
 1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.  2. Az önkormányzat összesített 2016. évi zárszámadása2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési beszámolóját :

            

         91 096 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         13 641 000 Ft induló pénzkészlettel

      -  88 714 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

         16 023 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3.§. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:


a) központi  költségvetéséből kapott támogatás                                           25 491 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          57 671 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       56 233 000 Ft

     bb) fejezeti kezelésű ei.                                                              470 000 Ft

     bc) társulástól                                                                              968 000 Ft


c) közhatalmi bevétel                                                                                      4 603 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                    3 331 000 Ft

e) maradvány igénybevétele,                                                                        13 641 000 Ft                                

                                        


4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              84 532 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              46 728 000Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7 378 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  22 412 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             4 163 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         2 751 000 Ft

           af) hitel visszafizetés, megelőlegezés visszafiz.                      1 100 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             4 182 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                     4 182 000 Ft

      


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         aa) tárgyi eszközök vásárlása


  • Motorfűrész                                       219 900 Ft
  • Talajmaró                                           558 800 Ft
  • Burgonyavető                                      95 250 Ft
  • Számítógép, laptop                            153 000 Ft


   ab) ingatlan vásárlás                             2 300 000 Ft3. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések5. §. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.7. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

Záró pénzkészlete: 16 023 000 Ft.8. §  A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát  a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.9. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.


10. §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 40 főben  hagyja jóvá:

                              - Közfoglalkoztatott:         40 fő .                4. Egyéb rendelkezések11. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csertő, 2017. május 17.Fleckistánné Csöme Edit                                                      Dr.  Szilas Tamás

          polgármester                                                                       jegyző

Mellékletek