Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2017 (VIII.29.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 30

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a népszavazás kezdeményezéséről, az

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi

CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Helyi népszavazást a település választópolgára 10%-ának megfelelő számú választópolgár

kezdeményezhet.


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csertő, 2017. augusztus 17.                Fleckistánné Csöme Edit                                      Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                           jegyző